NIet echt gekoppeld naast elkaar.. maar de voorgevels staan beide in een ander straat. De achterkanten zijn gekoppeld.

We bouwen 6 nieuwe woningen te Aalter.

Ontwerp: www.architectenburoberkein.com
Opdrachtgever: www.saelens.be

Totaalaanneming voor het bouwen van een Aula voor Uitvaartplechtigheden te AALTER.

Architectuur www.arks.be

Renovatie van een woning in open bebouwing + omgevingswerken.

Ontwerp: www.arks.be

Deze woning krijgt een jas van siliconenhardpleister.

Een stal en schuilhok voor dieren.

Ontwerp: Architectenburo Cattoir - De Wael